ks.PG

 

 

        

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

         Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdy poprzez bierzmowanie ochrzczeni "jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285). Chociaż wiec sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889, § 1 KPK).

 

Rozporządzenie w sprawie przygotowania do sakramentu bierzmowania

w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zielona Góra, 15 stycznia 2009r.

         Biorąc pod uwagę zgłaszane przez duszpasterzy problemy związane z organizacją w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacji do sakramentu bierzmowania, po konsultacjach wśród księży oraz analizie nadesłanych propozycji zmian i sugestii, dążąc do rozwiązania zaistniałych wątpliwości, niniejszym zarządzam, że z dniem 01.02.2009 r. obowiązywać będą następujące zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania:
         Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w II klasie Gimnazjum, a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. Formacja obejmuje realizację diecezjalnego programu pt. „Życie Boże”, składającego się z V etapów, podzielonego na miesięczne spotkania parafialne i domowe.

+ Stefan Regmunt Biskup Zielonogórsko - Gorzowski

______________________________
STRATEGIA PROGRAMU:

         Przygotowanie do Bierzmowania rozpoczyna się w drugiej klasie gimnazjum. Obejmuje drugą i trzecią klasę gimnazjum oraz pierwszą klasę szkoły średniej.

Realizuje następujące etapy programu:

         1. Decyzja 2. Doświadczenie 3. Nowe Życie 4. Powołanie 5. Apostolstwo   
Sakrament Bierzmowania przyjmują uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia, czyli w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Grupy domowe - małe grupy, nawet jeśli nie zawsze udaje się ich prowadzenie w domach, stanowią integralny i fundamentalny elementy programu.  Zapisy w kancelarii oraz spotkanie z rodzicami bierzmowanych na rozpoczęcie i zakończenie przygotowań, należą do niezbędnego minimum.      
         Katecheza bierzmowanych nie zastępuje kursu przedmałżeńskiego i nie należy jej z nim łączyć.

 

 

Rozporządzenie duszpasterskie w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania

w sytuacjach nadzwyczajnych

         (…) Wierni maja obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszym rozporządzeniem określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 


A. Należy uznać, że kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:
1. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa ("Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem maleństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności" – kan.1065 § 1 KPK).
2. Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego. Osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące
w konkubinacie.
3. Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej po ukończeniu 21 roku życia.
4. Emigracja zarobkowa młodzieży.
5. Chęć przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osobę dorosłą (po ukończeniu 21 roku życia).
B. Obowiązki duszpasterza wobec kandydatów:
1. Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.
2. Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.
3. Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania.
C. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:
1. Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych powinno z zasady odbywać się w rodzinnej parafii kandydata.
2. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii lub delegowany przez niego prezbiter.
3. Za podstawę programowa przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
4. Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu dla bierzmowanych:
Etap I: Dlaczego warto wierzyć? (zeszyt 1, s. 47nn) i przyjąć sakrament bierzmowania? (zeszyt 1 s. 53nn)
Etap II: Nawrócenie do Boga (zeszyt 2, s. 39nn)
Etap III: Modlitwa (zeszyt 3, s. 13nn) i znaki wiary (zeszyt 3, s. 23nn)
Etap IV: Po co małżeństwo? (zeszyt 4a, s. 49nn)
Etap V: Jak rozpoznać i realizować otrzymane dary Ducha? (zeszyt 5, s. 5nn)
5. Ostatnie ze spotkanie powinno być zarazem bezpośrednim przygotowaniem do uczestnictwa w liturgii sakramentu bierzmowania.
6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu pokuty w czasie stosownym, pozwalającym na godne i owocne przeżycie spowiedzi. Nie należy jej odkładać na dzień bierzmowania.
7. Wybrany świadek bierzmowania powinien gwarantować gotowość wsparcia kandydata
w jego dalszym życiu wiary (…)

Radachów 2022

VIII ETAP REMONTU

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Środa, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Rity z Cascia, zakonnicy

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

środa,
22 maja 2024

(143. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7447

Statystyki

stat4u