Rok Jubileuszowy NMP Rokitniańskiej

WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NSPJ KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW

ZNAK WSPÓLNOTY: wizerunek Chrystusa Króla w koronie, z widocznym Sercem, prawa ręka uniesiona do błogosławieństwa, w lewej ręce berło.

CEL WSPÓLNOTY: adoracja Najświętszego Sakra-mentu, wynagradzanie NSPJ za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne, szerzenie Królowania Bożego w sercach ludzkich, rodzinach, parafiach, miastach i Ojczyźnie przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa, przygotowanie rodzin, parafii i miasta do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze państwowym.

ZADANIA WSPÓLNOTY: cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, raz w miesiącu Msza św. w intencji wynagradzającej oraz intronizacji NSPJ w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, raz w roku ponowienie intronizacji NSPJ w parafii w rocznicę tego aktu, włączanie się w pracę parafialną.

CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY: ochrzczeni, mogą należeć do innych wspólnot. Dokonują oni poświęcenia się NSPJ i Jezusa uznają Królem swojego życia. Starają się żyć w stanie łaski uświęcającej. Codziennie modlą się. Uczestniczą w cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Raz w tygodniu w dniu powszednim uczestniczą we Mszy św. Biorą udział w rekolekcjach, sympozjach i czuwaniach organizowanych przez Wspólnotę. Są apostołami Dzieła Intronizacji NSPJ.

ZASADY WSPÓLNOTY: działać w ramach parafii, za zgodą i pod opieką ks. proboszcza, utrzymywać jedność ze wspólnotą krakowską (wspólnotą matką), włączać się w inicjatywy uzgodnione z opiekunem diecezjalnym oraz wspólnotą krakowską.

Zawiązana została w naszej Parafii w piątek po Niedzieli Miłosierdzia 2013 roku. Spotkanie modlitewne - Adoracja w intencji Intronizacji Serca Jezusowego - odbywa sie w każdy piątek od godz. 1700. W tym czasie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. O godz. 1800 Msza św. W każdy I-piątek miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji wynagradzającej i o Intronizację Serca Jezusowego.

Więcej informacji znaduje się na stronie:

http://www.intronizacja.redemptor.pl/

Radachów 2022

VIII ETAP REMONTU

VII ETAP REMONTU

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

poniedziałek,
17 czerwca 2024

(169. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7094

Statystyki

stat4u