PAMIĘTAMY - Pamięć i Tożsamość

Towarzystwo Patriotyczne SZCZERBIEC pragnie przypomnieć ważne wydarzenia związane z historią naszej Ojczyzny:

poniżej w kolejności miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec

 

1 kwietnia 1656 – w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz Waza, w obecności wysokich dostojników Kościoła i Państwa, znacznej liczby kapłanów i wiernych, ogłosił śluby, pod-dając kraj pod opiekę Matki Bożej. Król, klęcząc przed wizerunkiem Maryi, mówił: „Wielka Boga-Człowieka Matko, o Przeczysta Panno!… obieram Cię dzisiaj za Patronkę moją i mo-ich państw Królową i polecam Twojej szczególnej opiece...”

 

2 kwietnia 2005 – o godz. 21.37 do „domu Ojca” odszedł w opinii świętości Ojciec święty Jan Paweł II (Karol Wojtyła) – Papież-Polak, wybrany 16 października 1978 r. Jego ponty-fikat należał do najdłuższych w historii. Miesiąc po pogrzebie rozpoczął się jego proces be-atyfikacyjny, zakończony 1 maja 2011 r. Papież został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 r.

 

3 kwietnia 1940 – w Katyniu rozpoczęto rozstrzeliwanie polskich jeńców wojennych z obo-zu w Kozielsku przez NKWD

 

4 kwietnia 1794 – pod Racławicami naczelnik Tadeusz Kościuszko stoczył zwycięską bit-wę z wojskami rosyjskimi. O zwycięstwie Polaków zadecydował atak oddziału chłopów-kosynierów

 

5 kwietnia 1941 – w niemieckiej niewoli zmarł gen. Franciszek Kleeberg, we wrześniu 1939 roku dowodził Samodzielną Brygadą Operacyjną „Polesie”, która jako ostatnia skapitulo-wała pod Kockiem 5 października, walcząc jednocześnie z Niemcami i Sowietami

 

8 kwietnia 1861 – na Placu Zamkowym w Warszawie rosyjscy żołnierze dokonali masakry uczestników patriotycznej manifestacji. Od salw karabinowych zginęło ponad stu Pola-ków

 

10 kwietnia 1525 – na Rynku krakowskim książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu. Wydarzenie to zwane „Hołdem Pruskim” przek-ształciło Prusy Zakonne w lenno Polski

 

10 kwietnia 2010 – katastrofa samolotu rządowego pod Smoleńskiem, w wyniku której tragiczną śmierć poniósł ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński wraz z mał-żonką. W tej narodowej tragedii pełniąc służbę Ojczyźnie zginęło 96 osób

 

13 kwietnia 1940 – NKWD przeprowadziło drugą wywózkę ludności polskiej ze wschod-nich ziem polskich zagarniętych przez Związek Sowiecki po 17 września 1939 roku

 

14 kwietnia 966 – Chrzest Polski. Sakrament przyjął książę Mieszko I, który poślubił czes-ką chrześcijańską księżniczkę Dobrawę. Tym samym rodząca się Polska znalazła się w kręgu chrześcijańskiej i łacińskiej kultury. Było to najważniejsze wydarzenie w naszej historii

 

 

16 kwietnia 1944 – Ukraińcy z 14 Dywizji Grenadierów SS wymordowali w Chodaczko-wie Wielkim 862 Polaków

 

17 kwietnia 1938 – papież Pius XII ogłosił świętym bł. Andrzeja Bobolę

 

18 kwietnia 1025 – w Gnieźnie koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Pol-ski

 

19 kwietnia 1943 – wybuch powstania w getcie warszawskim

 

19 kwietnia 1979 – częściowo nieudana próba wysadzenia w powietrze pomnika Lenina w Nowej Hucie

 

23 kwietnia 1935 – podpisanie przez prezydenta Ignacego Mościckiego nowej konstytucji, określanej mianem Konstytucji kwietniowej

 

25 kwietnia 1920 – rozpoczęcie ofensywy Wojska Polskiego przeciwko Armii Czerwonej na Kijów

 

26 kwietnia 1986 – katastrofa elektrowni atomowej w Czarnobylu

 

27 kwietnia 1792 – podpisanie konfederacji targowickiej przeciwko Konstytucji 3 Maja będącej symbolem narodowej zdrady

 

27 kwietnia 1956 – sejm PRL przyjął zbrodniczą ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży, która przyczyniła się do śmierci milionów nienarodzonych Polaków

 

30 kwietnia 1940 – zginął major Henryk Dobrzański „Hubal” - pierwszy partyzant polski po kampanii wrześniowej 1939 roku

 

2 maja 1946 – 25 funkcjonariuszy bezpieki z Puław spalili wieś Wąwolnica na Lubelsz-czyżnie (zginęły 3 osoby). Był to pokaz zastraszania Polaków przeciwnych władzy komu-nistycznej

 

3 maja 1791 – Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, uchwalił Konstytucję 3 Maja

 

3 maja 1946- w Krakowie komuniści przy użyciu broni palnej rozpędzili manifestację pat-riotyczą. Aresztowano kilkaset osób – głównie studentów

  

3 maja 1966 – na Jasnej Górze Prymas Stefan Wyszyński oddał naród polski w „macie-rzyńską niewolę Maryi” - za wolność Kościoła. Komuniści nie wpuścili do Polski Papieża Pawła VI

 

Pod Twoją obronę ...”

Towarzystwo Patriotyczne SZCZERBIEC pragnie przypomnieć ważne wyda-rzenia związane z historią naszej Ojczyzny:

 

25 maja 1948 – w więzieniu na Mokotowie po okrutnym śledztwie i nieludz-kich torturach strzałem w tył głowy został zamordowany rotmistrz Witold Pilecki

 

28 maja 1981 – w Warszawie zmarł kardynał Stefan Wyszyński

 

29 maja 1580 – za zasługi w obronie wiary katolickiej papież Grzegorz XIII nadał królowi Stefanowi Batoremu tytuł „Obrońca Wiary”

 

29 maja 1967 – papież Paweł VI ogłosił nominację kardynalską ks. arcybis-kupa Karola Wojtyły

 

30 maja 1942 – pierwsza wywózka Żydów z getta w Krakowie do obozów śmierci oraz rozstrzelanie 575 Polaków przez Niemców w Warszawie za dzia-łalność konspiracyjną

 

1 czerwca 1434 – zmarł król polski Władysław Jagiełło pogromca Krzyżaków spod Grunwaldu

 

2 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny Ojca świętego Jana Pawła II

 

4 czerwca 1872 – zmarł Stanisław Moniuszko, wybitny muzyk i kompozytor, autor m.in. oper „Halka” i „Straszny Dwór”

 

4 czerwca 1989 – odbyła się pierwsza tura wyborów do sejmu kontraktowego

 

7 czerwca 1492 – zmarł król Kazimierz Jagiellończyk, za panowania którego odzyskaliśmy Pomorze Gdańskie po ponad 150 latach

 

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Sobota, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Norberta, biskupa

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

sobota,
06 czerwca 2020

(158. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
125

Statystyki

stat4u