O INTRONIZACJI NSPJ

DZIEŁO INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 

Intronizacja NSPJ jest wyraźną wolą Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział do Rozalii: „Intronizacja nie jest tylko formułką, znakiem zewnętrznym, ale ona ma się odbyć w każdej duszy… Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich…. Mów dziecko, zawsze i wszędzie, że jestem Miłość. Nie ma takiej przeszkody, która powstrzymałaby mnie od udzielenia się duszy, jeżeli ona z bezgraniczną ufnością zbliża się do mnie, mnie szuka i mnie tylko pragnie kochać, a im więcej pragnie mnie kochać, tym więcej będzie jej dane…. Nie bójcie się zaufać bezgranicznie mojej miłości, dobroci i miłosierdziu. Jestem nieograniczony w udzielaniu się duszy…. Za mało jestem kochany! Moja miłość jest zapomniana, ludzie jej nie znają. Was obsypię moimi łaskami. Uczynię z was arcydzieła mojej Miłości, byście mnie bardzo, bardzo kochali  za cały grzeszny świat. Poddajcie się słodkiemu działaniu miłości, bądźcie wierni mojej łasce… Jeżeli chcecie ratować świat trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa we wszystkich państwach i narodach na całym świecie….  Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona. To jest ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy!”    (Rozalia Celakówna Wyznania z przeżyć wewnętrznych, WAM Kraków 2007r.)

 

INTRONIZACJA NSPJ jest aktem wiary i deklaracją życia według tej wiary, czyli decyzją prawdziwie chrześcijańskiego życia. To wybór Jezusa w tajemnicy Jego Serca. Z miłości do Jezusa pragniemy żyć zgodnie z prawem Bożym. Postanawiamy w pełni się nawrócić do Boga i skutecznie walczyć z własnym grzechem, aby Bóg mógł w naszym życiu królować. Żeby Jezusa pokochać trzeba Go najpierw poznać, co On dla nas zrobił z wielkiej miłości (żłobek, krzyż i Eucharystia), następnie zafascynować się Nim, wybrać Go (intronizacja NSPJ) i poświęcić się dla Niego. Intronizacja to świadome i dobrowolne odwrócenie się od grzechu ze względu na miłość do Chrystusa. To postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Pana Jezusa. To wprowadzenie Boga na tron, a tronem tym ma być wnętrze człowieka, życie rodzinne i społeczne. Intronizacja jest wstępem do życia poświęconego Bożemu Sercu. Poświęcenie się Bożemu Sercu to sposób życia, to poświęcenie się dla Boga i dla ludzi, ze względu na Boga według Jezusowej interpretacji tego słowa, który idąc na mękę i śmierć mówił: A Ja za nich w ofierze poświęcam siebie (J 17,19). W poświęceniu na pierwszym miejscu jest „ja”: Ja poświęcam się Bożemu Sercu, odpowiadając na Jego miłość. W tym sposobie życia potwierdza się intronizacja: Chrystus, Jego Boskie Serce króluje w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Intronizacja to uznanie Jezusa Królem przez świadome i dobrowolne porzucenie grzechów. Intronizacja jest wstępem do życia poświęconego Bożemu Sercu.

 

AKT INTRONIZACJI NSPJ W ŻYCIU OSOBISTYM to czas opowiedzenia się osoby za Chrystusem rozpoznanym przez miłość, Jego Sercem. W akcie tym mówię: Odpowiadając na Miłość Twego Boskiego Serca wyznaję: Jezu jesteś Królem, Jezu jesteś moim Królem, daj mi poznać wolę Twoją Panie, oto jestem. (Wyrażam gotowość pełnienia woli Bożej, bo przez jej wypełnienie Jezus króluje w moim sercu). Odpowiedzmy na skargę Pana Jezusa skierowaną do Sł. Bożej Rozalii:

Za mało jestem kochany. Tak, nie jestem kochany, ludzie wzgardzili mną, a ja ich tak bardzo kocham… Straszną zniewagę i ból zadają mi grzechy nieczyste, morderstwa (dzieci) i straszna nienawiść, która nie wie, co to jest miłość bliźniego, więc mnie pocieszajcie, wynagradzajcie za tych grzeszników”.…

 (Wyznania z przeżyć…, )

 

INTRONIZACJA NSPJ W RODZINIE jest to uznanie najwyższej władzy Serca Jezusowego nad daną rodziną chrześcijańską. To zaproszenie Jezusa, Króla Miłości do swojego domu. Jest wyznaniem wiary, miłości i pragnienia, by życie rodzinne prowadzić według zasad Dekalogu i Ewangelii. Przez intronizację Zbawiciel przychodzi upomnieć się o swoje miejsce w rodzinie, o miejsce zaszczytne, bo jest Królem i powinien panować w każdym sercu, w każdej rodzinie i w każdym narodzie. Intronizacja nie jest aktem przejściowym lub piękną ceremonią. Intronizacja jest i ma być trwałym stanem życia, codziennym uznawaniem wszystkich praw Jezusa. Celem apostolstwa intronizacji NSPJ jest uświęcenie rodziny. Gdy Chrystus zakróluje w rodzinach, to i całe społeczeństwo stanie się Chrystusowym.

 

 

INTRONIZACJA W ŻYCIU SPOŁECZNYM W przesłaniach Pana Jezusa do Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny jest mowa o oddaniu Jezusowemu Sercu państw i narodów przez intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa. Aktu Intronizacji NSPJ ma dokonać równocześnie władza kościelna z wiernymi i władze świeckie w imieniu państwa. Konsekwencją aktu intronizacji w wymiarze narodowym jest myślenie i działanie wszystkich wierzących według zasad Dekalogu i Ewangelii, tak by punktem odniesienia był Jezus, a zasady Dekalogu były szanowane i przestrzegane, by to Ewangelia stała się dla Polaków wyznacznikiem życia, a nie pogoń za sprawami tego świata. Należy, więc wprowadzić zasady cywilizacji miłości.

 «  1  [2]  3  » 

Powrót

VI ETAP REMONTU

V ETAP REMONTU

IV ETAP REMONTU

III ETAP REMONTU

II ETAP REMONTU

I ETAP REMONTU

Święta

Piątek, VI Tydzień zwykły
Rok C, I
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

piątek,
22 lutego 2019

(53. dzień roku)

Zegar

Blok reklamowy

Polecamy strony

  • Telewizja Trwam
  • Pozdrawiam uczestników pielgrzymki...którzy modlą się za Ojczyznę...i o wolność słowa - pp.Benedykt XVI

  • Radio Maryja
  • Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja - św.Jan Paweł II

  • Nasz Dziennik
  • Istotne źródło informacji o Polsce i Kościele oraz świecie.

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
150814

Statystyki

stat4u